Elektromotori

Elektromotor je srce svakog dizala. Kod bilo kakvog kvara elektromotora dizalo je neupotrebljivo i brod čeka na pretovar. Pravilno održavan i podmazan elektromotor garancija je neprekidnom radu dizala i kod najvećih opterećenja i zahtjeva.

Stacks Image 27

Ležajevi elektromotora

Stacks Image 25

Kvačilo elektromotora

Stacks Image 23

Čist elektromotor

Stacks Image 35

Doziranje maziva


© 2020 Igor Albreht kontakt