Industrija papira

Proizvodnja papira uključuje mnoge povezane procese u kojima se dijelovi stroja izlažu različitim zahtjevima kao što su visoke temperature, velike brzine i drugi nepovoljni radni uvjeti. Takvi uvjeti zahtijevaju velike zahtjeve proizvođača strojeva kao i iskorištenih maziva. LUBCON nudi rješenja za podmazivanje za različite primjene u proizvodnji celuloze i papira: obrada drvenih vlakana, obrada otpadnog papira, proizvodnja papira (priprema zaliha / kontinuirana proizvodnja papira / vlažni i suhi kraj) i dorada papira. Sofisticirana posebna maziva LUBCON lako se nanose, osiguravaju pouzdanost rada i omogućavaju nesmetan i učinkovit rad u postrojenju. Upotreba odgovarajućeg maziva smanjuje vrijeme trajanja zaustave stroja i produljuje vijek trajanja stroja. Navedeni proizvodi ne odražavaju kompletan portfelj maziva LUBCON zbog širokog spektra primjene i zahtjeva maziva u obradi papira.


© 2020 Igor Albreht kontakt