Sekundarne vakum pumpe
Specijalna maziva za primjenu u vakuumu i čistim prostorima od 10-7 do 10-9 mbar

Sekundarne vakuumske pumpe, poput difuzijskih ili turbo-molekularnih pumpi, omogućuju konačne vakuume od 10-3 do 10-9 mbar. Čak i vakuumi do 10-12 mbar mogu se stvoriti u području ultra-vakuuma. U tako niskim atmosferskim vakuumima maziva su izložena visokim kemijskim i oksidacijskim utjecajima i moraju ispunjavati posebne kriterije odabira. Klase viskoznosti LUBCON vakuumskih ulja prilagođene su unutarnjim temperaturama sekundarne vakuumske pumpe. Sintetička ulja nude vrlo nizak tlak zasićenja i zato postižu željeni krajnji vakuum. U sektoru visokog i ultra visokog vakuuma, masti za vakuumske pumpe LUBCON osiguravaju optimalan i dugotrajan rad crpki u različitim aplikacijama. Otporne su na nuklearno zračenje, oksidaciju, visoke temperature i mogu se koristiti za evakuaciju svih plinova.

T.K.Z. Mokre vakuum pumpe

Stacks Image 3908
Stacks Image 3910
Stacks Image 3912

Suho vakuumske pumpe

Stacks Image 3920
Stacks Image 3924
Stacks Image 3928

© 2020 Igor Albreht kontakt