Vakuumska i nuklearna industrija
Izuzetno otporna maziva na pritiske za vakuumske pumpe za sve zahtjeve u visokom vakuumu i čistim sobama

Vakuumske pumpe koriste se u mnogim industrijskim i znanstvenim područjima. Stvaranje tehničkog vakuuma omogućava logističke i kemijske procese i omogućava reakcije u različitim, atmosferskim vakuumima. g. 10-3 mbar do 10-9 mbar. Vakuum tehnologija olakšava rukovanje izuzetno osjetljivim materijalima i omogućava proizvodnju snažnih i učinkovitih proizvoda. Zamrzavanje sušenjem i pakiranje hrane, proizvodnja određenih polimera ili električnih komponenti kao i primjena u nuklearnoj i nanotehnologiji samo su nekoliko područja gdje su vakuumske pumpe dio svakodnevnog procesa. LUBCON maziva za vakuum pumpe s malim gubicima isparavanja, maksimalnom temperaturnom otpornošću i ekstremnom stabilnošću na oksidaciju posebno su dizajnirani za primjenu u visokom vakuumu i čistim sobama. Omogućuju maksimalne performanse pri dužoj upotrebi. Asortiman maziva LUBCON za vakuumske pumpe uključuje mineralna i sintetička ulja (ester, PAO), silikonska ulja, PFPE ulja, kao i vakuum masti na bazi PFPE s posebnim dodacima za sve primjene u vakuumu i čistoj sobi s različitim završnim vakuumima.

Brošure
Stacks Image 3338
Stacks Image 3341
Image
LUBCON d.o.o.

Matije Gupca 2
47000 Karlovac
tel: 091-109-1093
www.lubcon.hr

LUBRICANT CONSULT GmbH

Gutenbergstr. 11–13
63477 Maintal
GERMANY
www.lubcon.com

© 2024 Igor Albreht kontakt