Kontrola nagiba

Kontrola nagiba smještena je u korijenu oštrice rotora kao bitna komponenta vjetro turbine. Za kontrolu učinkovitosti i aerodinamično usporavanje lopatica rotora, kontrola nagiba prilagođava kutove lopatica veličini vjetra pri brzinama do 200 km/h. Dijelovi poput zglobnog ležaja ili zupčanika moraju izdržati velike sile i opterećenja. Niske temperature, mikro vibracije, centrifugalne sile kao i promjena statičkih i dinamičkih napona samo su neki od čimbenika koji mogu uzrokovati, bez odgovarajućeg podmazivanja veliko trošenje i kvar u kratkom vremenu. Zahvaljujući optimalnim svojstvima podmazivanja i dodacima prilagođenim nanošenju LUBCON maziva postižu dugotrajni radni vijek, kao i sigurnu i pouzdanu kontrolu visine.

Stacks Image 24
Stacks Image 28
Stacks Image 32

© 2020 Igor Albreht kontakt